TeleSrbija

Operator MTS je od 1. juna ukinuo višegodišnju promociju koja je upečatila njihovu ponudu paketa sa optičkim Internetom. Reč je, naravno, o promociju „12 meseci po 1 dinar”.

Nova promocija za nove korisnike na optici u okviru BOX paketa je 12 meseci 50% popusta, dok je promocija za nove korisnike na bakarnoj infrastrukturi 10 meseci 50% popusta.

Ponuda je ista bez obzira na BOX 2, BOX 3 ili BOX 4 paket.

Korisnici koji sa BOX 2 paketa prelaze na BOX 4 dobijaju 10 meseci popusta, dok korisnici koji sa BOX 3 prelaze na BOX 4 dobijaju 5 meseci popusta. Korisnici koji obnove ugovornu obavezu dobijaju 1 mesec popusta.

Prelazak sa BOX 2 na BOX 3 paket omogućava popust od 5 meseci, a promena pristupne infrastrukture popust od 1 meseca.

Svi korisnici koji uzimaju Iris TV (IPTV) uslugu dva meseca imaju otključane sve kanale.

U BOX 4 paketima korisnici mogu da priključe do četiri nove linije, osim primarne linije u BOX 4 paketu, i time ostvare popust od 10% na mesečnu pretplatu tokom trajanja UO za mobilne brojeve i BOX 4 paket. Mobilni brojevi moraju biti stariji manje od 30 dana i moraju da se vode na istog korisnika kao i BOX paket. Pogodnost ne važi za tarife koje već imaju popust po bilo kom drugom osnovu.

U novim paketima smanjen je broj besplatnih dodatnih TV risivera na maksimalno 1 dodatni STB besplatno (u toku trajanja UO), od ukupno moguća 4 dodatna STB-a za maksimalno 5 televizora uključujući i primarni.

Dodatno, izmenjeni su uslovi promocije „4uBOX4”, tako da se sada u BOX paket mogu pridružiti samo brojevi sa aktuelnim tarifama iz Omorika i Kontrola troškova ponude. Do sada je bilo moguće pridružiti Morava, Zmaj, Senior, Soko, Omorika, Mobilni net kao i Kontrola troškova tarife. Pridruženi brojevi dobijaju deljenu kvotu 100 GB internet saobraćaja besplatno. Nepotrošeni saobraćaj se ne prenosi. Promocija je dostupna samo u toku trajanja UO.

Izmene nisu primenjene na m:SAT BOX pakete.

Zvaničnu ponudu BOX paketa možete pogledati na sajtu Telekoma.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Bane
Ocekivano. Nije vise odrzivo stanje u Telekomu da se sve daje za 1 dinar. Da nemaju pristup budzetu republike Srbije, ne bi oni bas tako olako davali besplatno.

Sad je sve doslo na naplatu tj. tek dolazi.

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno