TeleSrbija

Kompanija A1 obavestila je korisnike u Vršcu SMS porukom o mogućim poteškoćama u radu mreže ove nedelje, usled radova na unapređenja mreže na toj lokaciji.

SMS poruka koju je A1 poslao korisnicima na teritoriji Vršca

Ovo unapređenje dolazi kao jedan korak, u okviru planiranih unapređenja mreže na teritoriji cele Srbije, sa akcentom na Vojvodinu, koje je najavio CEO kompanije Dejan Turk u intervjuu u vezi sa rebrandiranjem Vip mobile u A1 Srbija.

Kako TeleSrbija nezvanično saznaje, u planu je aktivacija 3CA agregacije na 4G+ mreži, kombinovanjem B3+B3+B20, što će povećati teoretsku maksimalnu brzinu protoka na mreži sa 225/50 Mbps na 300/50 Mbps, uz konfiguraciju 20+10+10 MHz i 2x2 MIMO. Kako bi to bilo realizovani, uslediće smanjenje kapaciteta 2G mreže na 900 MHz, radi oslobođenja DCS-1800 frekvencijskog opsega za 3CA agregaciju.

Ilustracija: Poređenje LTE i LTE Advanced tehnologije sa agregacijom

Ovo će pogoršati kvalitet usluge na 2G mreži, ali je A1 istovremeno omogućio VoLTE za korisnike na svim NEO i NEO NEO postpaid tarifama, čime je obezbeđen bolji kvalitet glasovnog saobraćaja i kada nastupe navedene promene na 2G mreži. Istovremeno, A1 delimično implementira Huawei Lean-GSM tehnologiju koja povećava efiksnost iskorišćenja protoka na GSM mreži, čime se uz manje frekvencijske alokacije može obezbediti identičan kvalitet usluge na 2G mreži.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno