×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Prati @TeleSrbija

Sviđa mi se

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno

NOVO: Usluge su ponovo u funkciji od jutra 14.05.2022.

Usluge operatora Globaltel, koji posluje kao MVNO na A1 mreži su nedostupni već nekoliko sati usled „neplaniranih radova”.

Prekid signala je nastupio u 12h dana 13.05.2022.

Kako navodi Globaltel u odgovoru, u pitanju su „neplanirani radovi radi poboljšanja usluga”.

Usluge interneta funkcionišu od oko 16:30h. Korisnici Globaltel-a i dalje ne mogu da upućuju pozive.

Poteškoće i dalje postoje u 19:40.

Dodatne informacije za sada nisu poznate. Ažuriraćemo ovaj tekst sa svim novim događanjima.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar