Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Operator A1 Srbija u svoju ponudu uvrstio je uslugu A1 Net Protect Max, koja predstavlja antivirus rešenje za vaš desktop računar, laptop, tablet i smart telefon.

Usluga se realizuje uz partnerstvo sa kompanijom F-Secure, jednom od vodećih antivirus i IT security vendora u svetu.

Korisnik aktivira A1 Net Protect Max putem Moj A1 aplikacije, kojom prilikom bira željeni dodatak u zavisnosti od broja uređaja koje želi da zaštiti.

Cena dodatka za 1 uređaj je 159 dinara mesečno, za 3 uređaja 199 dinara mesečno, za 5 uređaja 299 dinara mesečno a za 10 uređaja 499 dinara mesečno.

Prilikom prve aktivacije, korisniku je na raspolaganju probni period koji traje mesec dana, tokom kojeg usluga neće biti naplaćena. Dodatno, kupovinom uređaja uz postpaid tarifu u A1, korisnik dobija 3 meseca besplatnog korišćenja A1 Net Protect Max dodatka.

Detalji o ponudi dostupni su na sajtu operatora.

0
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno