Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Ukoliko koristite mobilni Internet kao glavni pristup Internetu, preko tzv. "Kućni net" paketa kod mobilnih operatora, možda ste primetili brzine protoka koje nisu zadovoljavajuće za Vaše potrebe. 

Mobilni Internet predstavlja tehnologiju zasnovanu na deljenoj bežičnoj infrastrukturi, usled čega nije moguće garantovani određene brzine protoka u nekom trenutku na nekoj lokaciji. 

Kako mobilni operatori često odgovaraju korisnicima, sama brzina protoka na nekoj lokaciji zavisi od više faktora, uključujući jačinu signala, postojanje RF smetnji, zauzeće kapaciteta ćelije u tom trenutku, sposobnosti korisnikovog prijemnog uređaja (modema), konfiguraciju, sposobnosti i kapacitet bazne stanice i konkretnog ćelijskog sektora koji opslužuje korisnika, kao i još drugih faktora.

Na neke od njih korisnik ne može da utiče, kao na primer na zauzeće kapaciteta ćelije ili konfiguraciju bazne stanice, ali na neke može, i to su prvenstveno jačina signala i sposobnosti prijemnog uređaja.

Savete u tekstu smo sortirali od najjeftinijeg (besplatnog) za realizaciju do najskupljeg.

Lokaciju najbliže bazne stanice mobilnog operatora možete pronaći uz pomoć našeg alata Mapa 4G baznih stanica!

Napomena: Podrazumeva se da brzinu testirate preko mrežnog kabla a ne preko WiFi mreže kako biste isključili mogućnosti usporenja zbog kvaliteta WiFi signala. Ukoliko imate loš WiFi signal, najbolje je da kupite bolji ruter koji ćete spojiti kablom na 4G modem. Birajte rutere po AC1200 standardu ili AX standardu.

1. Promenite poziciju modema

Prva stvar koju treba da pokušate je da promenite poziciju modema. Bitno je da Vaš modem bude pozicioniran na što većoj visini u vašem domu, kao i na strani objekta koja je najbliža baznoj stanici, kako bi postojalo što manje prepreka između samog modema i bazne stanice.

Za početak može biti dovoljno da modem podignete sa poda - ukoliko se nalazi na podu, na primer. Eventualno možete modem staviti na ormar, ili neki drugi nameštaj koji je visok.

Ukoliko živite u kući sa više spratova, modem stavite na najviši sprat ili potkrovlje (a onda od modema provucite mrežni kabl do računara gde koristite Internet, ili kupite dodatni ruter koji ćete koristiti za WiFi na mestu gde najčešće koristite Internet ako je modem predaleko nakon premeštanja). 

Ukoliko to ne pomogne, locirajte najbližu baznu stanicu Vašeg mobilnog operatora putem našeg alata Mapa baznih stanica, a nakon toga modem preselite u deo kuće ili stana koji je najbliži strani gde se nalazi bazna stanica. 

2. Priključite antenicu na modem

Sledeći korak unapređenja jačine signala jeste kupovina male unutrašnje antenice za 4G, koje možete naći na sajtovima poput kupujemprodajem, ili dobiti od operatora na zahtev (u praksi samo Yettel korisnicima daje antenicu). 

Antenu priključite na konektor na modemu označen brojem 1. To je najčešće konektor najbliži mestu gde ubacujete SIM karticu. Ako imate dve antene, priključite obe.

Nemojte napraviti grešku te na modem priključiti antenu za WiFi. Antene za 4G signal koriste SMA konektor, i rade na frekvencijskim opsezima od 700 MHz do 900 MHz i od 1700 MHz do 2800 MHz. Antene za WiFi koriste RP-SMA konektor koji uopšte ne može ostvariti kontakt sa konektorom na ploči modema (dakle - neće raditi uopšte), a čak i da može, antene za WiFi su prilagođene frekvencijskim opsezima između 2400 i 2490 MHz najčešće, ili u slučaju 5GHz antenica to je opseg 5100-5800 MHz.

Jasno je dakle da te antene neće moći da se koriste za niže frekvencije na mobilnoj mreži.

U Srbiji se za 4G mrežu koriste frekvencije 800MHz (B20, najčešće u ruralnim sredinama, širina kanala 10 MHz); 1800 MHz (B3, širina kanala 20 MHz); i 2100 MHz (B1, širina kanala 10 MHz). 

Radi dobijanja maksimalnog poboljšanja, rotirajte antenice modema dok ne dobijete najbolji signal. Ovo je bitno i ako na prvi pogled deluje beznačajno, jer svi signali imaju određenu polarizaciju, kao i sama antena, pa je neophodno "poklopiti" polarizaciju (vertikalna, horizontalna, 45°, i slično) radi najboljeg kvaliteta signala.

3. Kupite modem koji podržava agregaciju

Najveće su šanse da ste od operatora dobili modem koji ne podržava agregaciju više frekvencija (carrier aggregation). U Srbiji, operatori A1 i Yettel korisnicima daju osnovni modem koji podržava LTE Cat 4 brzine do 150/50 Mbps, odnosno podržava samo jednu frekvenciju.

MTS korisnicima već više godina daje MiFi modeme koji podržavaju 2CA (dual carrier aggregation), međutim sami modemi nemaju mogućnost povezivanja eksterne antene, a imaju dosta slabe interne antene.

Preporuka je da tražite 4G modem sa "što većim Cat. brojem", odnosno modem koji podržava agregaciju što više frekvencija. U Srbiji, trenutno je maksimum 4CA agregacija i to samo na A1 mreži, dok je kod MTS i Yettel najveća moguća 3CA agregacija.

Najčešće se na našem tržištu mogu naći 2CA modemi tzv. LTE Cat 6 brzine do 300/50 Mbps, koji se mogu koristiti za kombinovanje B3 i B20 ili B3 i B1 frekvencija. 

To su pre svega Huawei B525s modem, kao i Huawei B535 modem - "naslednik" B525.

4. Postavite eksternu antenu

Ova "mera" zahteva malo veće izdatke, kao i veću stručnost i spretnost, ali daje najbolje rezultate i može pomoći tamo gde druge mere ne pomažu.

Dakle, neophodno je da kupite specijalizovanu antenu za prijem frekvencija 700-900 MHz i 1700-2800 MHz, kao i odgovarajući nosač i neophodan alat i materijal za postavljanje antene i nosača. 

Antenu treba montirati na najvišoj tački, i usmeriti ka baznoj stanici. Ako koristite antenu sa jednom polarizacijom, poželjno je da kupite dve antene, i da ih postavite u X (-45° i +45°) kako biste pokrili obe polarizacije za MIMO.

Neophodno je povezati modem i antenu najkvalitetnijim koaksijalnim kablom koji treba biti što kraći, bez oštećenja ili nagnječenja. Kablove morate sprovesti do modema, i obezbediti odgovarajući konektor (konkrento, muški SMA konektor za povezivanje na modem). 

Obratite pažnju na zaštitu od groma i elektrostatičkog pražnjenja, kao i na zakonske odredbe u vezi sa gradnjom, kada postavljate antenu. Antenu treba uzemljiti. 

5. Promenite operatora

Ova mera i ako naizgled najjednostavnija obično iziskuje plaćanje neke naknade štete operatoru za prevremeni raskid ugovora ukoliko ste pod ugovornom obavezom, pa je zato poslednja na spisku. 

Na svakoj lokaciji postoji određeni operator čiji Internet "najbolje radi". To zavisi od faktora kao što su jačina emitovanog signala, pozicija bazne stanice, broj sektora, konfiguracija bazne stanice, ali i broj korisnika tog operatora na području koje opslužuje bazna stanica.

Preporučujemo da kupite prepaid kartice sva tri operatora, i isprobate brzine 4G Interneta sva tri operatora, i to tokom radnog dana kao i vikendom, i u više perioda (ujutru, pre podne, u podne, posle podne, uveče, i noću). 

Naravno, treba uzeti u obzir i cene usluga operatora i sveobuhvatnu ponudu, i doneti odluku koja Vam najviše odgovara.

Napominjemo da po sadašnjem Zakonu o elektronskim komunikacijama, operatori mobilnih telekomunikacija nemaju obavezu da garantuju brzinu protoka Interneta niti imaju definisan minimum odnosno minimalnu brzinu protoka, usled čega korisnici nažalost ne mogu da ostvare pravo raskida ugovora sa operatorom zbog lošeg funkcionisanja Interneta na njihovoj lokaciji. 

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
1
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno